home    

Ponúkame Vám kurzy bezpečnej jazdy v extrémnych podmienkach.

"Učenie cez zážitok" - nielen teoreticky byť pripravený na kritické a nepredvídateľné udalosti na cestách, ale zažiť ich "na vlastnej koži" a vedieť im čeliť aj v realite - to je filozofiou tréningových centier. Je to jedinečná príležitosť naučiť sa viac o svojom vozidle i o svojich možnostiach.

Kurzy bezpečnej jazdy sa konajú neďaleko Bratislavy, v profesionálnom tréningovom centre vybaveného najmodernejšou technikou, schopnou simulovať kritické situácie na ceste. To všetko samozrejme s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov.

Cieľom kurzov je zvládnuť nepredvídateľné udalosti a extrémne podmienky, s ktorými sa na cestách môžeme stretnúť. Väčšina z nich sa dá suverénne zvládnuť, musíme však vedieť ako. Skúste otestovať modernú technológiu a zvládnuť modernú techniku jazdy, predvídať nebezpečenstvo a naučiť sa správne reagovať.

V rámci školy bezpečnej jazdy – školy šmyku – je možnosť vybrať si z niekoľkých typov kurzov. Súčasťou každého kurzu je teoretický úvod, v ktorom sa oboznámite s fyzikálnymi zákonmi a predpokladmi bezpečnej jazdy. Po teoretickom úvode nasleduje praktická časť – jazdy na jednotlivých moduloch tréningového centra. Účastníci jazdia na vlastných vozidlách pod vedením profesionálnych inštruktorov.

 

Typy kurzov (zmena programu vyhradená):

Kurz bezpečnej jazdy – základný od 120 eur

 • jazda na rovine - slalom a núdzové brzdenie
 • jazda v zákrutách
 • vyhýbací manéver pri nečakaných prekážkach na vozovke (tzv. vodné steny)
 • vyrovnanie vozidla v šmyku vyvolaného hydraulickou platňou zabudovanou do vozovky

Mám záujem o tento kurz

 

Kurz bezpečnej jazdy – pokročilý od 136 eur

Kurz určený pre všetkých, ktorí absolvovali základný kurz bezpečnej jazdy.

 • vyhýbací manéver pri náhle sa objavujúcich prekážkach na vozovke
 • jazda na kopci so zákrutou – stúpanie, klesanie
 • tréning na dynamickej platni
 • aquaplanning
 • handlingová dráha

Mám záujem o tento kurz

 

Kurz bezpečnej jazdy – off road na vyžiadanie

 • poľná cesta, násyp, malý kopec
 • panely – schody
 • výjazd, zjazd, šikmý výjazd, šikmý zjazd, bočný náklon
 • skaly, brvná, stará cesta, kríženie, úvoz
 • podjazd, prejazd mostík, brodenie, vlny

Mám záujem o tento kurz

 

Kurz bezpečnej jazdy pre motocykle – štandard od 130 eur / osoba

 • teoretický úvod, kontrola motocyklov
 • Slalom – stabilizácia motocykla
 • Brzdenie
 • Kruhová dráha
 • Vyhýbací manéver – vyhýbanie sa náhlej prekážke na ceste
 • Tréning na dynamickej platni – uvedenie motocykla do šmyku a následná stabilizácia

Mám záujem o tento kurz

 

Ďaľšie typy kurzov:

 • Kurz bezpečnej jazdy pre motocykle – profi
 • Kurz bezpečnej jazdy – nákladné vozidlá
 • Kurz bezpečnej jazdy – racing

Iba skupiny (10-12 účastníkov) – na vyžiadanie

 

Jazdy na okruhu

 • Voľné jazdy na okruhu – motocykle
 • Voľné jazdy na okruhu – auto

 

Bližšie informácie o individuálnych termínoch na telefónnom čísle: 02/4929 4418 alebo e-mailom: a.pontikis@motor-car.sk.

     © 2005 - 2020 Daimler AG. Všetky práva sú vyhradené.